Maski
   

Arvutikursused algajatele  

notebook
Narva Keskraamatukogu pakub abi algajatele arvuti ja nutiseadmete kasutajatele. Konsultatsioonid on individuaalsed ning toimuvad Narva Keskraamatukogus.
Küsige julgesti abi. 

Ootame teid tööpäevadel kella 9.00-17.00.  Registreerida saab telefoni teel. 54 507 666
.
   
   

3d printer costKui sa tahad teada,
kuidas töötavad 3D printerid,
siis tule Narva Keskraamatukogu
innovatsioonilaborisse MakerLab tasuta töötuppa!

Helista 56722007

   

Uudised

   
internetLisa NKR 18.04.2019.a käskkirjale nr 7 – 32

Arvutitöökoha ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri

1.    Üldsätted

1.1 Arvutitöökoha ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Narva keskraamatukogus (edaspidi raamatukogu) arvutitöö- koha ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamist ning tegevusi, mis arvutitöökoha kasutamisel on keelatud.

1.2 Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1.2.1  arvutitöökoht ‒ internetitöökoht, sülearvuti, otsinguarvuti või tahvelarvuti;

1.2.2  internetitöökoht ‒ arvuti interneti, ID-kaardi tarkvara ja kontoritöötarkvara kasutamiseks;

1.2.3  15-minutilise kasutusajaga internetitöökoht ‒ arvuti interneti, ID-kaardi

tarkvara ja kontoritöötarkvara lühiajaliseks kasutamiseks;

1.2.4  seanss ‒ ajavahemik, mille kestel saab lugeja kasutada arvutitöökohta;

1.2.5  lugeja ‒ isik, kes on registreeritud raamatukogu lugejaks;

1.2.6  kasutaja ‒ lugeja või raamatukogu külastaja;

1.2.7  laps ‒ alla 18-aastane isik;

1.2.8  lapse seaduslik esindaja ‒ lapsevanem/kohaliku omavalitsuse volitatud esindaja, kui vanemad ei saa mõjuvatel põhjustel last esindada;

1.2.9  teenindusüksus ‒ raamatukogu teenindusosakond või haruraamatukogu.

1.3 Arvutitöökoha kasutamine on lugejale tasuta.

1.4 Arvutitöökoha kasutamise eelduseks on arvuti ja asjakohaste arvutiprogrammide tundmine ja eelnev arvuti kasutamise kogemus.

1.5 Enne arvutitöökoha kasutamist tuleb lugejal tutvuda käesoleva eeskirjaga.

1.6 Arvutitöökohta ja/või traadita andmesidevõrku (WiFi) kasutades on lugeja kohustatud järgima käesolevat eeskirja ja kehtivaid õigusakte.

1.7 Lapse arvutitöökoha kasutusaja piiramiseks tuleb lapse seaduslikul esindajal esitada raamatukogule käesoleva eeskirja lisas esitatud vormi kohane avaldus.

2.    Raamatukogu arvutitöökoht

2.1 Internetitöökoht, sh 15-minutilise kasutusajaga internetitöökoht

2.1.1  Internetitöökoht on kasutamiseks raamatukogu lugejale.

2.1.2  Internetitöökoha kasutamiseks tuleb esitada raamatukoguhoidjale lugejakaart või isikutunnistus.

2.1.3  Internetitöökoha arvutisse on installeeritud veebilehitseja, kontoritöö tarkvara ning ID-kaardi tarkvara.

2.1.4  Dokumente saab ajutiselt salvestada kausta Documents või Desktopile.

2.1.5  Internetitöökohas saab kasutada printerist dokumentide väljatrüki tasulist teenust, teatades väljatrükkimisest ette raamatukoguhoidjale.

2.1.6  Peale seansi lõppu kustutatakse automaatselt arvutist kõik salvestatud dokumendid.

2.2 Otsinguarvuti

2.2.1  Otsinguarvuti on kasutamiseks lugejale ja raamatukogu külastajale.

2.2.2  Otsinguarvuti on teavikute otsimiseks e-kataloogist RIKS.

2.2.3  Otsinguarvutisse ei saa dokumente salvestada ega teha sealt väljatrükki.

2.3 Sülearvuti

2.3.1  Sülearvuti on kasutuseks eelkõige liikumispuudega lugejale.

2.3.2  Lugeja saab sülearvutit kasutada juhul, kui seda ei kasuta liikumispuudega lugeja.

2.3.3  Sülearvuti kasutamiseks tuleb esitada raamatukoguhoidjale lugejakaart või ID-kaart, kui lugejakaardina kasutatakse ID-kaarti.

2.3.4  Sülearvutis on lubatud oma dokumendid ajutiselt salvestada kausta Documents, kuid failid on lugeja kohustatud töö lõpetades sülearvutist kustutama.

2.3.5  Sülearvuti on ühendatud WiFi võrku. Dokumendi väljatrükis tuleb lugejal fail saata selle teenindusüksuse, mille teenust ta kasutab, e-posti aadressile. Väljatrükk on tasuline teenus.

3.    Arvutitöökoha kasutamine

3.1 Arvutitöökohti on võimalik kasutada kõikides raamatukogu teenindusüksustes.

3.2 Internetitöökoha kasutusaeg on üks (1) tund. Enne seansi lõppu saab seda pikendada juhul, kui ootamas ei ole teisi lugejaid.

3.2.1  Kui kõik internetitöökohad on hõivatud, siis uue lugeja saabumisel on raamatukoguhoidjal õigus lõpetada üle ühe tunni kestnud internetitöökoha seanss.

3.3 Internetitöökoha kasutusaega saab lugeja broneerida raamatukogus kohapeal, telefoni või e-posti teel kuni kolmkümmend (30) päeva enne kasutuspäeva ja vähemalt üks (1) tund enne broneeringu alguseaega.

3.4 15-minutilise kasutusajaga internetitöökoha kasutusaega broneerida ei saa.

3.5 Raamatukogu ei väljasta raamatukogu arvutitöökohti kasutavate isikute andmeid kolmandatele isikutele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

4.    Traadita andmesidevõrgu (edaspidi WiFi) kasutamine

4.1 WiFi ühendust on võimalik kasutada kõikides raamatukogu teenindusüksustes.

4.2 WiFi kasutamine on kasutajale tasuta ning WiFi kasutusaeg ei ole piiratud.

4.3 Raamatukogu ei vastuta:

4.3.1  kasutaja poolt andmesidevõrgus korda saadetud seaduste/õigusaktidega keelatud tegude eest;

4.3.2  WiFi kasutajale tekitatud andmekao või muu kahju eest.

5.    Raamatukogu õigused

5.1 Raamatukoguhoidjal on õigus:

5.1.1  punktis 3.3 nimetatud broneering tühistada, kui lugeja on hilinenud üle 10 minuti arvates broneeringu algusest;

5.1.2  broneerida lugejale internetitöökoht või sülearvuti ka kauemaks ajaks kui üheks (1) tunniks päevas;

5.1.3  keelduda arvutitöökoha kasutusaja pikendamisest, kui arvutitöökohale on nõudlus;

5.1.4  piirata arvutitöökoha kasutusaega lapsel, kelle seaduslik esindaja on raamatukogule esitanud punktis 1.7 nimetatud vormikohase avalduse;

5.1.5  lõpetada lugeja pooleliolev arvutitöökoha kasutamise seanss ja määrata punktides 5.2 ja 5.3 nimetatud arvutitöökoha kasutamise keeld, kui lugeja ei ole järginud eeskirja punktides 6.1.1‒ 6.1.8 nimetatud piiranguid;

5.1.6  WiFi kasutaja blokeerida ja võrgust eemaldada, kui kasutaja tegevus häirib teiste kasutajate või WiFi võrgu tööd.

5.2 Kui lugeja esmakordselt ei järgi käesoleva eeskirja punktides 6.1.1.‒6.1.8. nimetatud piiranguid, siis määratakse talle kahe (2) nädala kuni kuue (6) kuu pikkune arvutitöökoha kasutamise keeld.

5.3 Kui lugeja ei järgi korduvalt käesoleva eeskirja punktides 6.1.1.‒6.1.8. nimetatud piiranguid, siis määratakse talle tähtajatu arvutitöökoha kasutamise keeld.

5.4 Raamatukogu ei vastuta:

5.4.1  kasutajale tekitatud kahju, mille on põhjustanud sideliinide häired, eest;

5.4.2  andmete hävimise või nende volitamata leviku või muutmise tõttu kasutajale tekitatud kahju eest.

5.5 Raamatukoguhoidjal on kohustus ja õigus jälgida lugejaarvutite kasutust osakondades.

6.    Keelatud tegevused

6.1 Raamatukogus on keelatud:

6.1.1  häirida teisi lugejaid;

6.1.2  arvutit või monitori sisse ja välja lülitada;

6.1.3  arvuti konfiguratsioone muuta ja/või programme ning rakendusi installeerida;

6.1.4  arvutitöökoha juurde kuuluvat riist- või tarkvara rikkuda. „Narva Keskraamatukogu kasutamise eeskirja“ kohaselt tuleb raamatukogule tekitatud kahju hüvitada, lapse tekitatud kahju tuleb hüvitada tema seaduslikul esindajal;

6.1.5  süüa ja juua arvutitöökoha vahetus läheduses;

6.1.6  mängida julmust ja vägivalda õhutavaid arvuti- või videomänge;

6.1.7  külastada vaenu õhutavaid ja pornograafilise sisuga veebilehti;

6.1.8  koormata raamatukogu andmesidevõrku suure mahuga faile üles või alla laadides.
   

Viited  

энергия 1

krenh small
lastekas s est
america22 

books est

gb s

   
книжн
   
© Narva Keskraamatukogu 2019