Aktsioon “Sinu koroonaviiruse vastane kangelane”

Mõtle välja oma julge ja võitmatu kangelane, kes päästab meid koroonaviiruse eest!

Joonista!

Võib joonistada mida ja keda sa tahad ja mille peale sa mõtled!

Kasuta erinevaid tehnikaid ja materjale!

Osale näitusel, mille korraldab Narva Keskraamatukogu!

Kui eriolukord lõpeb, ootame sinu toredaid joonistusi NKR lasteosakonda.

Kirjutage oma joonistuse alla oma nimi ja kuupäev. Vanuselist piirangut ei ole.

Lisainfo:natalja.volzina@narvalib.ee / tatjana.ganjukova@narvalib.ee